રુક્કો કરી આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રુક્કો કરી આપવો

  • 1

    કોઈ કામસર ચિઠ્ઠી લખી આપવી.