ગુજરાતી

માં રક્તચંચુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રક્તચંચુ1રક્તચંચૂ2

રક્તચંચુ1

પુંલિંગ

  • 1

    પોપટ.

ગુજરાતી

માં રક્તચંચુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રક્તચંચુ1રક્તચંચૂ2

રક્તચંચૂ2

પુંલિંગ

  • 1

    પોપટ.