રક્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રક્તા

સ્ત્રીલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    મધ્યા શ્રુતિનો એક અવાંતર ભેદ.