રેકર્ડ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેકર્ડ કરવો

  • 1

    શક્તિના કોઈ પ્રયોગમાં ટોચની હદે પહોંચવું.