રેકર્ડ મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેકર્ડ મૂકવી

  • 1

    ગ્રામોફોન પર રેકર્ડ ગોઠવવી; તેમ કરી તે વગાડવી.