રક્ષતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રક્ષતા

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રક્ષા વિષેનું.

રુક્ષતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રુક્ષતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રુક્ષત્વ.

રૂક્ષતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂક્ષતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રૂક્ષત્વ; લૂખાશ; કઠોરતા.