રખ્યા વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રખ્યા વળવી

  • 1

    બળતા કોલસા ઉપર રાખનું પડ બાઝવું.