રુખસત આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રુખસત આપવી

  • 1

    નોકરી કે કામ ઉપરથી કાઢી મૂકવું.