રુખસદ આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રુખસદ આપવી

  • 1

    નોકરી કે કામ ઉપરથી કાઢી મૂકવું.