રુખસદ લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રુખસદ લેવી

  • 1

    રજા લેવી; છૂટા થવું.