રંગભૂમિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંગભૂમિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેના ઉપર નાટક થાય છે તે ઊંચી જગા.

  • 2

    નાટકશાળા.