રગશિયું ગાડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રગશિયું ગાડું

નપુંસક લિંગ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક અત્યંત ધીમે ને મુશ્કેલીથી ચાલતું કામ.