રંગી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંગી નાખવું

  • 1

    રંગ રંગ કરી દેવું.

  • 2

    માર મારી લોહી નીંગળતું કરી દેવું.