રંગ ઊઘડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંગ ઊઘડવો

  • 1

    બરોબર રંગ લાગેલો દેખાવો.