રગ જાણવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રગ જાણવી

  • 1

    મનોવૃતિ પારખવી.