રગ પકડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રગ પકડવી

  • 1

    મનોવૃતિ સમજી લઈ તે દ્વ્રારા કામ લેવું.