રંગ પૂરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંગ પૂરવો

  • 1

    ચિત્રમાં રંગ કરવો.

  • 2

    અતિશયોક્તિ કરવી.

  • 3

    આનંદ કે રસનો ઉમેરો કરવો.