રગે રગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રગે રગે

  • 1

    આખા શરીરમાં.