રગે રગે રાઈ ચોપડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રગે રગે રાઈ ચોપડવી

  • 1

    નખશિખ દુઃખ થાય-માઠું લાગે તેમ કરવું.