રઘવાયું કૂતરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રઘવાયું કૂતરું

  • 1

    રઘવાયા કૂતરા કે ઢોર જેવું માણસ.