રઘવાયું ઢોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રઘવાયું ઢોર

  • 1

    રઘવાયા કૂતરા કે ઢોર જેવું માણસ.