રેચ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેચ થવો

  • 1

    જુલાબની દવાની અસર થવી.