રેચ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેચ લેવો

  • 1

    જુલાબનું ઔષધ લેવું.