રેચ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેચ લાગવો

  • 1

    રેચ થવો.

  • 2

    ધમકીની અસર થવી.