ગુજરાતી

માં રજની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રજ1રજૂ2રુજ3રેજ4રેજું5રંજ6

રજ1

વિશેષણ

 • 1

  થોડું; જરાક.

ગુજરાતી

માં રજની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રજ1રજૂ2રુજ3રેજ4રેજું5રંજ6

રજૂ2

વિશેષણ

 • 1

  નજર સામે રાખેલું; હાજર કરેલું.

મૂળ

अ. रुजूअ

ગુજરાતી

માં રજની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રજ1રજૂ2રુજ3રેજ4રેજું5રંજ6

રુજ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પીડા; રોગ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં રજની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રજ1રજૂ2રુજ3રેજ4રેજું5રંજ6

રેજ4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  તાબે.

મૂળ

જુઓ જેર

ગુજરાતી

માં રજની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રજ1રજૂ2રુજ3રેજ4રેજું5રંજ6

રેજું5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પાસાની રમતમાં એક એક દાણાનું જોડકું.

 • 2

  ફેંટાનું છોગું.

 • 3

  ભાલા ઉપરનો વાવટો.

મૂળ

फा. रेजह

ગુજરાતી

માં રજની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રજ1રજૂ2રુજ3રેજ4રેજું5રંજ6

રંજ6

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દુઃખ; ખેદ; દિલગીરી.

મૂળ

फा.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અણુ; ધૂળનો કણ.

 • 2

  ધૂળ; કસ્તર.

 • 3

  સ્ત્રીનો માસિક અટકાવ; આર્તવ.

 • 4

  પુષ્પનો પરાગ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સ્ત્રીનો માસિક અટકાવ; આર્તવ.

 • 2

  પુષ્પનો પરાગ.