રંજક મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંજક મૂકવી

  • 1

    પલીતો મૂકવો.

  • 2

    ઉશ્કેરણી કરવી.