ગુજરાતી

માં રજનીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રંજની1રજની2રજની3

રંજની1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મધ્યાશ્રુતિનો એક અવાંતર ભેદ.

ગુજરાતી

માં રજનીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રંજની1રજની2રજની3

રજની2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મૂર્ચ્છાનો એક પ્રકાર.

 • 2

  રાત્રી.

ગુજરાતી

માં રજનીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રંજની1રજની2રજની3

રજની3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રાત્રી.

મૂળ

सं.