ગુજરાતી માં રજનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રજની1રજની2

રંજની1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મધ્યાશ્રુતિનો એક અવાંતર ભેદ.

ગુજરાતી માં રજનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રજની1રજની2

રજની2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મૂર્ચ્છાનો એક પ્રકાર.

 • 2

  રાત્રી.

ગુજરાતી માં રજનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રજની1રજની2

રજની

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રાત્રી.

મૂળ

सं.