રજપૂતાઈ રંડાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રજપૂતાઈ રંડાવી

  • 1

    રજપૂતાઈ ન રહેવી-નિસ્તેજ થઈ જવી.