રજા ઉપર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રજા ઉપર જવું

  • 1

    (કામકાજ કે નોકરીમાંથી) છૂટી લઈને જવું.