રજ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રજ નાખવી

  • 1

    લખેલું સૂકવવા લખેલા પર ધૂળ કે રેતી ભભરાવવી.