રડતા લાડુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રડતા લાડુ

  • 1

    ઘણા ઘીવાળા-લચપચતા લાડુ (તેથી ઊલટા તે થોડા ઘીવાળા-હાથ લાગતાં વીખરાઈ જાય તેવા 'હસતા' લાડુ.).

રડતા લાડુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રડતા લાડુ

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ઘણા ઘીના લચપચ થતા લાડુ.