રડતું ગોત્ર હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રડતું ગોત્ર હોવું

  • 1

    શોકાતુર ચહેરાનું-હંમેશ નિસાસા નાખતું હોવું.