રડવડી મરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રડવડી મરવું

  • 1

    રખડી રખડીને અર્ધું થઈ જવું.