રૂડાપો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂડાપો

પુંલિંગ

  • 1

    રૂડપ; રૂડાપણું.

રંડાપો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંડાપો

પુંલિંગ

  • 1

    વિધવાપણું.