ગુજરાતી

માં રડાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રડાવવું1રેડાવવું2રંડાવવું3

રડાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'રડવડવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં રડાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રડાવવું1રેડાવવું2રંડાવવું3

રેડાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'રેડવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં રડાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રડાવવું1રેડાવવું2રંડાવવું3

રંડાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'રાંડવું'નું પ્રેરક.