રેડિયોમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેડિયોમાં આવવું

  • 1

    રેડિયો ઉપરથી કહેવાવું.