રેડિયોમાં બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેડિયોમાં બોલવું

  • 1

    યંત્ર દ્વારા ચારે તરફ જાય તે રીતે તેના મુખ્ય મથકે યંત્રમાં બોલવું.