રેડિયો પર બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેડિયો પર બોલવું

  • 1

    યંત્ર દ્વારા ચારે તરફ જાય તે રીતે તેના મુખ્યમથકે યંત્રમાં બોલવું.