રેડિયો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેડિયો મૂકવો

  • 1

    રેડિયો ઉપરથી કાર્યક્રમ સંભળાય તે રીતે તેને શરૂ કરવો.