રેઢિયાળગાડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેઢિયાળગાડું

  • 1

    જોઈતી ઝડપે ન થતું કામ.