રણગાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણગાડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લોઢાના બખ્તર વગેરેથી સુસજ્જ, તથા ખાડાખૈયા વટાવી શકે તેવાં પૈડાંની રચનાવાળી તોપ વગેરેવાળી યાંત્રિક ગાડી; 'ટૅન્ક'.