રણજયશ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણજયશ્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રણમાં જય મળે તે કે તેની શોભા.