રણઝીક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણઝીક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યુદ્ધનો ઝપાટો કે શસ્ત્રા શસ્ત્રની ઝડી.