ગુજરાતી

માં રણધીરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રણધીર1રણધીરું2

રણધીર1

વિશેષણ

  • 1

    યુદ્ધમાં ધીર-અડગ.

ગુજરાતી

માં રણધીરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રણધીર1રણધીરું2

રણધીરું2

વિશેષણ

  • 1

    યુદ્ધમાં ધીર-અડગ.