રણધીર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણધીર

વિશેષણ

  • 1

    યુદ્ધમાં ધીર-અડગ.

રણધીરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણધીરું

વિશેષણ

  • 1

    યુદ્ધમાં ધીર-અડગ.