ગુજરાતી

માં રણશૂરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રણશૂર1રણશૂરું2

રણશૂર1

વિશેષણ

  • 1

    યુદ્ધમાં બહાદુર.

ગુજરાતી

માં રણશૂરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રણશૂર1રણશૂરું2

રણશૂરું2

વિશેષણ

  • 1

    યુદ્ધમાં બહાદુર.