રણશૂર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણશૂર

વિશેષણ

  • 1

    યુદ્ધમાં બહાદુર.

રણશૂરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણશૂરું

વિશેષણ

  • 1

    યુદ્ધમાં બહાદુર.