રણિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણિયું

વિશેષણ

  • 1

    દેવાદાર; રણવાળું.

  • 2

    રણશૂરું; રણ ખેલવા હોંશવાળું.