ગુજરાતી માં રણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રણી1રણી2

રેણી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  +રાત્રિ.

મૂળ

જુઓ રેણ

ગુજરાતી માં રણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રણી1રણી2

રણી2

વિશેષણ

 • 1

  દેવાદાર; રણવાળું.

 • 2

  રણશૂરું; રણ ખેલવા હોંશવાળું.

ગુજરાતી માં રણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રણી1રણી2

રણી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સોનાનો કકડો; (ઘરેણું કરવા આપેલો).