રણી પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણી પાડવી

  • 1

    સોનુંરૂપું ગાળી તેના કણ પાડવા.