રણ વગડે મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણ વગડે મૂકવું

  • 1

    રણવગડામાં-નિરાધાર સ્થિતિમાં તજી દેવું.