ગુજરાતી

માં રત્નપારખુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રત્નપારખુ1રત્નપારખુ2

રત્નપારખુ1

વિશેષણ

  • 1

    રત્નની પરીક્ષા કે પરખ કરનાર.

પુંલિંગ

  • 1

    રત્નની પરીક્ષા કે પરખ કરનાર.

ગુજરાતી

માં રત્નપારખુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રત્નપારખુ1રત્નપારખુ2

રત્નપારખુ2

વિશેષણ

  • 1

    રત્ન પારખી જાણે એવું; રત્નપરીક્ષાવાળું.